• Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji (od 1 do kilku spotkań), na których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii, omawiamy oczekiwania i zasady pracy, ustalamy cel oraz szacujemy czas pracy terapeutycznej.
  • Spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
  • Czas konsultacji/sesji terapeutycznej indywidualnej wynosi 50 min. Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej indywidualnej wynosi 120 zł.
  • Sesja rodzinna ( małżeńska/pary ) trwa 60 min. Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej wynosi 150 zł.
  • Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
  •  W przypadku spóźnienia, płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
  • Odwołanie sesji w czasie krótszym niż 24 godz. przed jej planowanym rozpoczęciem, nie zwalnia z opłaty za jej realizację.
  • Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian mogą być omawiane w czasie sesji terapeutycznych.
  • Terapeuta podlega superwizji, co służy nadzorowaniu i ulepszaniu jego pracy z pacjentami
  • Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób.
  • W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą) psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia