ZASADY PRACY / CENNIK

karminska
 • Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji (od 1 do kilku spotkań), na których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii, omawiamy oczekiwania i zasady pracy, ustalamy cel oraz szacujemy czas pracy terapeutycznej.
 • Spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
 • Cena pierwszej konsultacji indywidualnej wynosi 160 zł, trwa 60 minut
 • Cena każdej kolejnej sesji indywidualnej wynosi 140 zł, trwa 50 minut
 • Cena konsultacji rodzinnej (małżeńska/pary) wynosi 200 zł, trwa 60 minut
 • Cena każdej kolejnej sesji rodzinnej (małżeńskiej/pary) wynosi 160 zł , trwa 60 minut.
 • Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania gotówką lub kartą.
 •  W przypadku spóźnienia, płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
 • Odwołanie sesji w czasie krótszym niż 24 godz. przed jej planowanym rozpoczęciem, nie zwalnia z opłaty za jej realizację.
 • Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian mogą być omawiane w czasie sesji terapeutycznych.
 • Terapeuta podlega superwizji, co służy nadzorowaniu i ulepszaniu jego pracy z pacjentami
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób.
 • W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą) psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia